En mil öster om Gränna ligger byn Åsa där den lilla gården, som idag kallas Bosons Gård,  har brukats av tre generationer Adolfsson sedan 1940-talet. Tidigare bedrevs här mjölkproduktion men 2006 byttes mjölkkorna ut mot den italienska rasen Chianina. De senaste åren har vi även arbetat med småskalig grönsaksodling. 

När vi först nämner Chianina känner de flesta inte igen rasen. Chianina är fortfarande en ovanlig ras i Sverige, och Bosons Gård står för den största dikobesättningen i landet. Längre söderut i Europa, främst kring Italien, har djuren uppskattats i många generationer för köttets höga kvalitet och har även fått EU-skydd. De ståtliga vita djuren kan spåras ända tillbaka till forntida Italien, 400 år före Kristus. Namnet kommer från Chianinadalen i Toscana där rasen har sitt ursprung, mer specifikt kring Arezzo, Siena och Perugia. Rasen användes länge som dragdjur men målsättningen kring aveln har ändrats i takt med teknikens frammarsch. Vårt syfte är att bevara de italienska kriterierna för rasens utseende och beteende. Men vi har även en del korsningar med Hereford och Angus.

Djuren är berömda för sin storlek – tjurarna blir omkring 180 cm i mankhöjd och kan väga ungefär ett och ett halvt ton. Kalvarna föds havrefärgade men bleknar till sina föräldrars vita färg efter ungefär tre månader.

Djurens välmående är vår högsta prioritet på gården och deras vardag är noga övervakad för att säkerställa deras välbefinnande. Djuren äter enbart foder som vi själva producerat – korn, havre, rågvete och gräs – en självklarhet hos oss för att säkerställa kvalitén. Korna börjar kalva i februari och efter det får ko och kalv vara tillsammans, först i ladugården för att sedan i april-maj släppas ut på grönbete i våra fina småländska hagar.